Zapisy otwarte cały rok!

Zapisy do przedszkola

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można składać w dowolnym terminie przez cały rok. Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola zawiera podstawowe informacje:

  • imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania,
  • dane dotyczące rodziców/opiekunów,
  • numery telefonów kontaktowych,
  • upoważnienie osób do odbioru dziecka z przedszkola,
  • zobowiązanie rodziców do uiszczania opłat w wyznaczonym terminie oraz do zapoznania się ze statutem i regulaminem przedszkola i stosowania się do zawartych tam postanowień.

POBIERZ KARTĘ

karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

nasze przedszkole to

22

lata cennego DOŚWIADCZENIA

5

sal z NOWOCZESNYM WYPOSAŻENIEM

87

uśmiechniętych DZIECIAKÓW 🙂

i ponad 2000 ZADOWOLONYCH WYCHOWANKÓW!

Opłaty

Od 01.09.2012 r. obowiązują następujące opłaty za przedszkole:

wpisowe (jednorazowo)120 zł

czesne (miesięcznie)250 zł

wyżywienie (dzienna stawka żywieniowa)7 zł

materiały plastyczne (miesięcznie)7 zł

Wpłat należy dokonać z góry do 10 dnia każdego miesiąca w siedzibie przedszkola. Czesne jest opłatą stałą i jego systematyczne wpłaty są warunkiem uczęszczania dziecka do przedszkola.

W przypadku nieobecności dziecka powyżej 3 kolejnych dni odliczeń za wyżywienie dokonuje się w następnym miesiącu. Nadwyżki za wyżywienie za czerwiec, lipiec i sierpień przechodzą na rzecz przedszkola.

Zapoznaj się z naszą ofertą i zobacz dlaczego warto zapisać dziecko do Społecznego Przedszkola Integracyjnego